Træfældning

Træfældning i skoven

Skove i Danmark skal holdes og områder hvor der før var mark skal nu beplantes med træer, da det er med til at opsuge co2 fra os mennesker. Der bliver i dag taget meget mere hensyn til at vi skal have flere skovområder, end vi har nu. Men der er også områder hvor vi skal fælde træer, måske fordi at træerne er ved at rådne, og bliver farlige for dem som bruger skoven til gåture, cykelture, der skal selvfølgelig tages hensyn til dette. Her er det skovrideren som har ansvaret for dette han besigtiger skoven, og træffer beslutninger på om hvad der skal vedligeholdes. Når han ser et problem, tager han kontakt til hans skovarbejdere, som får besked på hvad der skal gøres ved skoven. Det kan være et område hvor der er mange træer som skal fjernes og derfor kræver store maskiner til at klare opgaven. Hvis træerne er til tømmer skæres de ned og bliver kørt væk med store maskiner, og derefter lagt i store stakke, som efterfølgende bliver kørt til savværket, som opskære dem i de ønskede længder. Der kan også være områder hvor træerne er i dårlig stand, og så bliver de lavet til flis, og spredt i skovbunden. Efterfølgende skal der så igen plantes nye træer, som kan vokse sig store, og så også bruges til tømmer, det er jo det skovejerne lever af. Så skovrideren er en person som skal levere tømmer til savværket og derudover skal han sørge for at skoven ikke er farlige for gæsterne som bruger vores dejlige skove.